Partial teriminin tıbbi anlamı; a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.