Parturient teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Doğurmak üzere bulunan; 2. Doğuran; 3. Doğuma ait.