Parturiometer teriminin tıbbi anlamı; n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.