Parturition teriminin tıbbi anlamı; n. Doğurma, doğum.