Pas teriminin tıbbi anlamı; n. Para-aminosalisilik asid için kullanılan kısaltma.