Passive Congestion teriminin tıbbi anlamı; Venöz kanın geri dönüşündeki engel veya ağırlaşma sebebiyle oluşan konjesyon, pasif konjesyon.