Passive Immunity teriminin tıbbi anlamı; Pasif muafiyet.