Passive Immunization teriminin tıbbi anlamı; Kişiye antikor ihtiva eden bağışık serum vermek suretiyle bağışıklık kazandırma.