Passivity teriminin tıbbi anlamı; n. Hareketsizlik, durgunluk, dış uyarılara ilgisiz kalma hali.