Pasteurella Tularensis teriminin tıbbi anlamı; Tularemi'nin etkeni olan Pasteurella türü.