Pasteurella teriminin tıbbi anlamı; n. Bazı türleri insanlarda, bazı türleri ise hayvanlarda ağır hastalıklara sebep olan bir bakteri cinsi.