Pasteurellosis teriminin tıbbi anlamı; n. Pasteurella cinsi bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon, pastörelloz.