Pasteurization, Pasteurism teriminin tıbbi anlamı; n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.