Patellapexy teriminin tıbbi anlamı; n. dizkapağının femurun alt ucuna cerrahi tesbiti.