Patent Ductus Arteriosus teriminin tıbbi anlamı; Doğumdan hemen sonra kapanması gereken ductus arteriosus'un, kapanmaması.