Patent Medicine teriminin tıbbi anlamı; müstahzar, hazır ilaç;