Patent teriminin tıbbi anlamı; a. 1. İmtiyazlı, patentalı; 2. Açık (damar).