Paternal teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.