Paternity teriminin tıbbi anlamı; n. Babalık, baba olma hali.