Pathema teriminin tıbbi anlamı; n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.