Pathfinder teriminin tıbbi anlamı; n. Uretra darlığını genişletmede kullanılan ince buji.