Pathocrinia teriminin tıbbi anlamı; n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.