Pathogeny teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalık belirtisi, marazın meydana gelmesi, patojeni.a. Patojeni veya patojeneze ait.