Pathoglycemia teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalık sebebiyle kanda şeker bulunması, patoglisemi.