Pathological Chemistry teriminin tıbbi anlamı; Patolojik kimya.