Pathomimia teriminin tıbbi anlamı; n. Yalandan hasta görünme, temaruz.