Pathophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi hastalık korkusu, patofobi.