Pathophoresis teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalık nakli.