Pathopsychology teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalık psikolojisi.