Pathy teriminin tıbbi anlamı; Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.