Patient History teriminin tıbbi anlamı; Bri hastanın sıhhi müşahede ve anamnezisi.