Patrmic teriminin tıbbi anlamı; a. Hapşırtıcı, aksırtıcı.