Patten teriminin tıbbi anlamı; n. Kısa bacağı yüksletmek amacıyla ayak altına yerleştirilen destek.