Patulous teriminin tıbbi anlamı; a. Açık, yapılmış, yaygın.