Paul-Bunnel Test teriminin tıbbi anlamı; Efneksiyöz mononukleoz teşhisinde kullanılan serolojik bir test;