Pavement Epithelium teriminin tıbbi anlamı; Kaldırım taşları şeklinde tek sıra hücre dizisi gösteren epitel tabakası;