Pavilion teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Hastanelerde asıl binadan ayrı paviyon;2. Kulak kepçesi; 3. Fallop borusunun periton ağzı.