Pecazine teriminin tıbbi anlamı; n. Chloropromazine'e çok benzeyen bir fenotiazin türevi.