Peccatiphobia teriminin tıbbi anlamı; n. Günah işlemekten aşırı korkma,g ünah korkusu.