Pecten Ossis Pubis teriminin tıbbi anlamı; Çatı kemik tarağı.