Pectinase teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Pektinleri pıhtılaştıran bitki enzimi, pektinaz.