Pectineal teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; 2. Tarak şekli gösteren oluşumla ilgili.