Pectoralgia teriminin tıbbi anlamı; n. Nevraljik göğüs ağrısı.