Pectoralis teriminin tıbbi anlamı; a. Göğüsle ilgili.