Pectosinase teriminin tıbbi anlamı; n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.