Ped teriminin tıbbi anlamı; pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.