Pedascope teriminin tıbbi anlamı; n. Fluoroskopi altında gerçekleştirilen ayak provası.