Pederast teriminin tıbbi anlamı; n. Pederasti'ye müptela kişi.