Pedialgia teriminin tıbbi anlamı; n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.