Pediatry teriminin tıbbi anlamı; n. Çocuk hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, pediatri.